Παροράματα


Κεφ. 5, σελ. 342, υποσημείωση 41
Ο όρος «παραλλακτική γωνία» προέρχεται από την παράλλαξη των αστέρων, δηλαδή τη γωνιακή μετατόπιση της φαινόμενης θέσης ενός ουράνιου αντικείμενου (π.χ. αστέρα) πάνω στην ουράνια σφαίρα, όταν παρατηρείται από δυο σημεία που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Ο όρος αυτός συνηθίζεται στην Αστρονομία, ωστόσο χρησιμοποιείται εξίσου συχνά για να υποδηλώσει μια γωνία παρατήρησης (όρασης) ή μεταβολή θέσης ενός αντικειμένου (βλ. π.χ. http://en.wikipedia.org/wiki/Stellar_parallax).

Κεφ.8, σελ 542 ο λόγος της σχέσης [8.10.α] γράφεται (λ/2a)