Που απευθύνεται

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστικού κοινού:

  • στους φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών) και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το μάθημα της Οπτικής δεν εντάσσεται μόνο στο πλαίσιο της διδασκαλίας της εισαγωγικής Φυσικής, αλλά και ως ανεξάρτητο μάθημα, υποχρεωτικό ή κατ' επιλογή, συνήθως στο πέμπτο ή έκτο ακαδημαϊκό εξάμηνο,

  • σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η μεταπτυχιακή έρευνα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας απαιτεί τη συγγραφή επιστημονικής βιβλιογραφίας σε βασικούς κλάδους των επιστημών, ώστε οι νέοι ερευνητές να διαθέτουν περισσότερα συγγράμματα και στην ελληνική γλώσσα,

  • σε τηλεπικοινωνιακούς και ηλεκτρονικούς τεχνολόγους μηχανικούς. Η Οπτική σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνολογία των οπτικών ινών και των ακτίνων Laser είναι ως επιστημονικός κλάδος απαραίτητος για κάθε μηχανικό. Το βιβλίο απευθύνεται και σε αυτούς, αφιερώνοντας σχετικό κεφάλαιο για τις οπτικές ίνες και τις τεχνικές οπτικής μετάδοσης της πληροφορίας,

  • το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων που ασχολείται με οπτικοηλεκτρονικά θέματα θα το εκτιμήσει ανάλογα, επειδή διαπραγματεύεται εξίσου ενδιαφέροντα θέματα όπως και οι δικές του δραστηριότητες.